Informacije i kontakt

Cijene:

      U tablici su navedene cijene za pojedine naše apartmane. Ne zaboravite da na cijenu apartmana u odabranom vremenskom razdoblju nadodate i cijenu taxe.
Navedene cijene vrijede samo za tekuću 2018. godinu.


Cijene za 2018. Kate
2
Ane
2+1
Tonka
2+2
Stipe
2+2
Jele
6+2
Mare
6+3
<-- 09.06. 30 € 40 € 55 € 65 € 110 € 130 €
09.06. - 30.06. 45 € 55 € 70 € 80 € 135 € 180 €
30.06. - 01.09. 60 € 70 € 85 € 100 € 160 € 200 €
01.09. - 15.09. 45 € 55 € 70 € 80 € 135 € 180 €
15.09. -- > 30 € 40 € 55 € 65 € 110 € 130 €
U cijenu je uračunata taxa (TAX included in price)

Cjenik također možete skinuti na svoje računalo. Odaberite verziju koja vam odgovara:

PDF format: prices_2018.pdf
DOC format: prices_2018.doc

Kontakt:

      Možete nas kontaktirati na nekoliko načina, telefonom, faxom ili elektronskom poštom. Za sve detaljne informacije javite nam se na:

      TEL:  +385 (0)21 618 709
      FAX:  +385 (0)21 679 767
 
      E-mail:  
 
Adresa:
     Stipe Novak
     Stomarica 4
     21322 Brela
     Hrvatska

Brela |  Ponuda |  Galerija |  Informacije & Kontakt